ANBI

Naam:Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Verkorte naam:Koninklijk Fries Genootschap
RSIN:4102423
Contactgeg.:Staniastate 23
8926 LA Leeuwarden
Bestuurssamenstelling:
  • Dr. Joop Koopmans, voorzitter
  • Drs. Ritske Mud, secretaris
  • Sape Halbesma, penningmeester
  • Mevr. mr. Romana Bremer
  • Drs. Evert Kramer
  • Drs. Geart de Vries
  • Mevr. drs. Anneke Hellinga
  • Mevr. drs. Marjan Brouwer
IBAN-nummerNL33ABNA0450289001
Beleidsplan  
Beloningsbeleid:De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten
Doelstelling:Het onderzoek naar en het verspreiden van kennis omtrent al hetgeen de geschiedenis, archeologie en taalkunde van Friesland betreft.

Beleggingsbeleid Koninklijk Fries Genootschap

– Beleggingsbeleid Fries Genootschap (PDF bestand)

Jaarverslagen

– Bekijk hier het jaarverslag van 2019 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2018 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2017 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2016 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2015 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2014 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2013 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2012 (PDF bestand)

Jaarrekeningen

– Bekijk hier de jaarstukken 2019 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2018 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2017 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2016 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2015 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2014 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2013 (Excelbestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2012 (Excelbestand)