Wereldspeler in aardappels

(20ste jaargang, nr.3, mei/juni 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het is een sprookje dat Marijke Meu als eerste in Friesland aardappels at, in 1742. Wel was dat een slimme reclamezet: als iemand van vorstelijke bloede deze rare knol at, moest ze wel veilig zijn. In werkelijkheid werden aardappelen al decennia voor Marijke Meu gegeten; het was relatief goedkoop volksvoedsel, dat weinig eisen aan grond en klimaat stelde. Sedertdien onderging deze teelt vele hoogte- en dieptepunten tot ze zich vooral in de Friese kleistreek ontwikkelde tot een economische factor van formaat.

Hoe dat zo is gekomen, is een interessante vraag, zeker waar het de pootaardappelteelt betreft. Uiteraard spelen bodemgesteldheid en de nabijheid van de zee een rol, maar de invloed van de mens is zeker zo belangrijk. Bijzonder is dat modernisering, mechanisering, productvernieuwing en het exploiteren van nieuwe afzetgebieden werden aangejaagd door ondersteunende bedrijven, niet door de boeren zelf. Het beeld is dat de handelaars al voor de oorlog in auto’s rondreden, maar dat de boeren nog tot ver na 1945 met paarden werkten.
De geschiedschrijving van de Friese landbouw is matig ontwikkeld: terwijl de sector ook heden ten dage zowel wat betreft zuivel als ook akkerbouw van groot economisch belang is voor Friesland, houden treurig weinig mensen zich bezig met historisch onderzoek ervan. Deze Fryslân doet een zet in de goede richting met liefst vijf artikelen rond het thema de Friese aardappel. Vier van de vijf auteurs zijn kinderen van de aardappelstreek.

Verder vraagt Jan van Zijverden zich af hoe dat ook weer zat met de mummies van Wiuwert en de anti-aardstralenexpert Bron (wiens bedrijf nog altijd actief is), gidst Hans Koppen ons langs de oude tramlijn Joure-Sneek aan de hand van wat we nog steeds langs het tracé kunnen vinden en laat Frank van der Velden een mooie foto van het park van Rinsma State uit het bezit van het Fries Museum zien.

Laatste online nummers

Fryslan Friese marine