Waterstrijd en Woudagemaal

(23ste jaargang, nr.3, mei/juni 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De bijzondere geologie van Friesland is oorzaak van ‘eeuwige’ discussie rond de beheersing van het oppervlaktewater. Om in het zuiden en Lege Midden te kunnen boeren, moet steeds harder gepompt worden, waardoor de bodem ook doorlopend daalt. Dat kost geld, heel veel geld. En het kost landschap. De bouw van het Woudagemaal bij Tacozijl is de tastbaarste uiting van de boerenstrijd tegen wateroverlast. Een historisch overzicht van Karel Gildemacher.

‘Friesland en slavernij’ trekt menige wenkbrauw omhoog en bijster schokkend is het niet, maar Iris van der Veen kwam ook Friese sporen van dat lelijke verleden tegen.
In deze Fryslân nog twee onderwerpen die evenmin tot onze parate kennis behoren: poterbewaarplaatsen, onderzocht door Gerrit Herrema, en Bauck fan Hemmema, onze Friese Jeanne d’Arc, van theatermaker Sybe Joostema.
Treurig is het bijna vergeten lot van Jo Ubels en haar zoontje Hans. Doeke Sijens zocht uit welk verhaal schuilgaat onder het aparte monument op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers

Fryslan Friese marine