Praktijkman Jan Timmer

(25ste jaargang, nr. 3, mei/juni 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In de decennia rond 1900 veranderde het boerenlandschap in veel opzichten door een stroom aan vernieuwingen. Aanjagers waren vernieuwers, individuen. De overheid speelde nauwelijks een rol. In Friesland was Jan Timmer een exponent. Hij was een stuk drukker met zijn innovatieve initiatieven dan met zijn koeien. Liefst 34 maatschappelijke functies bekleedde hij; bij de nutsspaarbank, het ziekenfonds, de Friese paardenfokkerij, zuivelfabriek, ja zelfs in de politiek was hij actief.

De raadselachtige ‘Brolsmasteen’ zette Kees Kuiken aan tot een historisch onderzoek naar de betekenis en herkomst van het wapen van de Brolsma’s. En Gerrit Bloothooft en David Onland (RU Utrecht) ontleden het mogelijke verband tussen Friese identiteit en het geven van Friese voornamen.

De orrery in het Martenahuis is gerestaureerd. ‘Orrery’? Daar zullen weinig lezers van hebben gehoord. Dat komt goed uit; in deze Fryslân vertelt conservator Marjan Brouwer erover. Ze doet dat ook op de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Fries Genootschap, op woensdag 26 juni, in Museum Martena, waar die orrery is te bewonderen.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers