Ons Museum

(19de jaargang, nr.4, juli/augustus 2013)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Zo ogenschijnlijk kalm het Fries Museum decennialang door de tijd scharrelde, zo onrustig is het sinds 2000. Het instituut aan de Leeuwarder Turfmarkt leek wat ingedut, maar kreeg onder leiding van Wim van Krimpen een flinke schop onder de kont. De laatste jaren is het museum speelbal van steeds heftiger discussies. Over de, volgens sommigen giftige, erfenis van Abe Bonnema, over het collectiebeheer, het tentoonstellingenbeleid, de directeurskeuzes, de rol van de provincie. Nu het eindelijk zover is dat het nieuwe gebouw op het Wilhelminaplein, vol in de schijnwerpers van Frieslands meest publieke ruimte, geopend gaat worden en de trots aanzwelt, is er beroering over talrijke ontslagen die het functioneren van een moderne cultuurtempel lijken te bedreigen.

Voor de Friese bevolking is het moeilijk te volgen: bijna elke week staat er wel een plan in de krant om tientallen miljoenen provinciegeld kwistig rond te strooien, maar moeten de cultuurdragers bij uitstek, Omrop Fryslân en het Fries Museum, hardvochtig snijden in de begroting. Het belang van een structureel sterker fundament van de cultuursector is kennelijk niet elke bestuurder duidelijk. En dat in een tijd waarin in Den Haag zelfs het voortbestaan van de provincie Fryslân in twijfel wordt getrokken. Op het Fries Museum is wellicht veel aan te merken, maar het is wel òns museum. Ons in de zin van Fries, ons in de zin van de hoeder en etaleur van de schitterende collecties van het Koninklijk Fries Genootschap. Ons Fries Museum is het meer dan waard om voor te strijden

In deze Fryslân enkele artikelen die het museum van verschillende kanten belichten: een bezoekverslag van Reinder Brolsma van een dikke eeuw geleden, een mooi voorbeeld uit de Topografische Atlas, plus een vergeten verhaal over een ooit alledaags meetinstrument. Verder in Fryslân de geschiedenis van de trekhond, vroeger een alledaags verschijnsel, nu radicaal verboden. Ook een spannend, meer intrigerend verhaal over een moord in Tzummarum. Theodor Siebs was een Duitse geleerde met bijzondere aandacht voor de Friese taal. Hij maakte geluidsopnamen. Wie was deze man en hoe deed hij zijn werk? ‘Sumar’ staat al decennia bekend om ‘it stjonkfabryk’, de NTF. In deze editie de geschiedenis van de eerste jaren van deze kadaververwerker.

Laatste online nummers

Fryslan Friese marine