Lutske, de weduwe van Dekema

(27ste jaargang, nr. 1, januari/februari 2021)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Onverwacht kreeg Yme Kuiper lucht van een heel bijzonder schilderij van Lucia van Unia, in particulier bezit. In Fryslân legt hij uit wat het schilderij ons vertelt over de Friese adellijke wereld halverwege de 17de eeuw. Over hertrouwen, over opdrachtschilderen bij een rite de passage zoals de jonge weduwe Lucia doormaakte en vooral: hoe zag haar Dekema State er in 1661 uit? Bijgebouwen op boerenerven komen er in de zorg voor monumenten bekaaid af. Ook al is een boerderij een erkend monument, voor de losse bouwsels rondom is vaak minder aandacht. Het staat in de weg, de functie is vervallen, opknappen is duur. De Boederijenstichting bracht in kaart welke bijzondere bijgebouwen Friesland nog kent. Bonne Sjoukes Hylkema is een vergeten Frysk strider, zoals ook bijna de Fryske kriten waar hij zo energiek voor streed. De laatste aflevering van de serie ‘Friese namen’ gaat over de Zuidwesthoek, over waterwegen, veen en turf, zoutwinning, over strijdende families, de dammen van de Galama’s.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina.

Laatste online nummers

Fryslan Friese marine