Langs Swette en de Kûkhernsterwei

(25ste jaargang, nr. 4, juli/augustus 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra ging op speurtocht naar de plekken die de bekende schrijver noemt in zijn bundels De vertellingen van Wilt Tjaarda. Met enige moeite zijn de omzwervingen van de jonge De Vries langs de Swette en de Kûkhernsterwei goed terug te vinden.Uit een veelheid aan soms onvolledige gerechtelijke stukken uit allerlei bronnen wist Frans Thuijs een opzienbarende moord van 25 november 1762 en de justitiële gevolgen ervan te reconstrueren. Even benoorden Cormharne, tussen Piaam en Gaast, moet het zeventienjarige dienstmeisje Antje Sjeerps de ontmoeting met de haveloze landloper Elias Davids met de dood bekopen. De misdaad was een mislukte verkrachting, gevolgd door moord uit paniek. Het verhaal werd later fiks aangedikt in onder meer Het Nieuwsblad van Friesland, Sljucht en Rjucht en het Friesch Dagblad.
Verder een opmerkelijke studie over het Pommers en het Fries door Eric Hoekstra (Fryske Akademy). En Egge Knol verklaart de vreemde prenttitel Ein Burger von Groningen auβ Frieβland.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers