Hoop op verlossing?

(25ste jaargang, nr. 6, november/december 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In het laatste kwart van de 19de eeuw leefden tienduizenden Nederlanders in uitzichtloze armoede. Geen werk, geen geld, geen eten. Belabberde huisvesting, aan kindermonden vaak geen gebrek. Trieste uitzichtloosheid is het lot van de laagste klassen. En dan verschijnt daar Ferdinand Domela Nieuwenhuis, met een heilsboodschap. Hij weet hoe hij mensen in hun ziel moet raken. Hij raakt almaar meer in de ban van het lot van de kanslozen en van het socialisme om daaraan te ontsnappen.

Vooral in Friesland wordt ‘Domela’ aanbeden; hij verkoopt geen halfbakken praatjes. Onvermoeibaar strijdt hij tegen ‘kroeg, koning, kapitaal, kazerne en kerk’ en verzet bergen werk als redacteur. Maar in zijn toespraken is hij pas in zijn element en de mensen aanbidden hem.
Decennia na zijn dood is zijn werk in de vergetelheid geraakt. Hoewel? Het is verbazend hoeveel aandacht deze maand zijn honderdste sterfdag trekt, uitgerekend in Friesland.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers