Hooibroei

(22ste jaargang, nr.4, juli /augustus 2016)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Boeren hooien niet meer en daarmee lijkt het begrip ‘hooibroei’ thuis te horen in de geschiedenis. Uiteraard bestaat het verschijnsel nog steeds, maar lang niet meer zo wijdverbreid  als in de jaren vijftig-zestig. De ellende die het met zich meebracht is navenant afgenomen. Hooibroei leidt al gauw tot kwaliteitsverlies van het ruwvoer, maar een groter risico was dat de hooitas in brand vloog, en daarmee de boerderij, en niet zelden ook het woonhuis, in z’n verderf meesleepte.

De brandverzekeraars en de boeren zelf hielden daarom de temperatuur van het hooi scherp in de gaten, zeker in de weken nadat het hooi naar binnen was gebracht. Extra alert waren ze wanneer dat eigenlijk te vochtig was gebeurd. De ‘hearoeder’ temperatuurde het hooi en als het te heet werd, moest er ‘gedold’ worden: de kern van zo’n twee-drie meter in het vierkant wegspitten en naar buiten brengen. Een zeldzaam zweterig karwei. Een overzicht van bijna vergeten boerenpaniek.

Reageer op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina.

Laatste online nummers