Hoezo bevrijding?

(26ste jaargang, nr. 2, maart/april 2020)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Hoe gruwelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog Nederland trof, Friesland kwam er betrekkelijk ongeschonden van af. Toch was ook hier de uitbundigheid groot toen de geallieerde troepen in april 1945 triomfantelijk door de provincie trokken. Op straat werd gefeest, gevlagd, gedanst, gedronken, de stoere geallieerde soldaten om de hals gevlogen. Maar er waren bittere keerzijden die soms nog decennia dooretterden.

Neem de zorg voor de nabestaanden van slachtoffers, waarvoor de twee Friese Stichtingen 1940-1945 zich verantwoordelijk voelden. Of de duizenden en duizenden ontheemden die vaak barrevoets naar het heitelân terugkeerden en een weinig hartelijk welkom kregen. Richtte de hulp zich lang op de fysieke en financiële gevolgen, mettertijd kwam het besef van de diepe psychische wonden. Die leken alleen maar erger te worden. Het geweld was ten einde, maar de oorlog nog lang niet.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers