Heer van stand

(24ste jaargang, nr.2, maart/april 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Wigle van Aytta, Wirdumer van goede komaf, verwierf een status die geen Fries voor of na hem wist te bereiken. Wigle, naar de geleerde mode verlatijnsd tot Viglius, doorliep een bestuurlijk-wetenschappelijke loopbaan om vervolgens aan het Habsburgse hof te Brussel tot de hoogste kringen door te dringen. Hij was beslissend in de totstandkoming van de Transactie van Augsburg, waarmee de Nederlanden als Bourgondische Kreits een status van semi-onafhankelijkheid kregen. Hij vergat niet zijn Friese afkomst, maar wortelde meer en meer in Vlaanderen, waar hij in Leuven het Collegium Viglianum stichtte.

Een bijzondere band bouwde hij op met Gent. In de Sint-Baafskathedraal kreeg hij een grafkapel, waar het drieluik hangt dat in deze Fryslân is afgebeeld. Viglius’ graf in de kathedraal bevindt zich in deerlijk verwaarloosde toestand. Het zou een mooi eerbetoon aan deze grote Fries zijn als ten tijde van de onthulling van zijn standbeeld, komende oktober voor de Leeuwarder Kanselarij, en het aan hem gewijde symposium, deze smet is uitgewist

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers

Fryslan Friese marine