Dramatische klap op Mirns

(22ste jaargang, nr.2, maart/april 2016)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling ervoor nog springlevend. Nieuwe oorlogsmusea (er is een Holocaustmuseum in Amsterdam in oprichting), een niet te stelpen stroom boeken en ook onderzoek naar de vele neergestorte vliegtuigen: initiatieven in overvloed om de herinnering levend te houden.

In Friesland min of meer tastbaar zijn de verhalen over verongelukte, veelal geallieerde vliegtuigen die Duitse steden bombardeerden. In deze Fryslân het relaas van een dramatische crash, spectaculair op het kerkhofje van Mirns.
Schrijnend is het relaas van een 19de-eeuwse echtscheiding. Sjoerd en Iebel hebben al snel na hun huwelijk in 1874 in Stiens hoogoplopende ruzie en het komt niet meer goed tussen die twee. Maar de wet veroordeelt hen tot een uitputtende strijd. Door de rechtszaak komt alle heibel op straat en krijgen we een inkijkje in juridische dwingelandij.
Verder terug in de geschiedenis de eerste van drie artikelen over het geslacht Hora Siccama: waarom koesterden deze Groningers hun Friese banden? We belichten drie telgen en beginnen met Wiardus.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina.

Laatste online nummers

Fryslan Friese marine