Baanbrekend boerderijenonderzoek

(22ste jaargang, nr.3, mei/juni 2016)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Beeldbepalend onderdeel in het Friese landschap is de boerepleats, sinds jaar en dag het stoere baken van sociale, economische maar ook landschappelijke samenhang. Maar de pleatsen maken in hoog tempo plaats voor boerderettes en iele veeloodsen. Met dat sloopwerk verdwijnt een deel van onze identiteit, maar ook een bron van kennis voor de geschiedenis van de Friese boerderij. We denken dat we er al zoveel van weten, maar het onderzoek is de laatste decennia niet bijster opgeschoten. Gelukkig is er nu een bevlogen liefhebber die zich met grote kennis van zaken op de materie stort en er graag over vertelt: Paul Borghaerts uit Easterein. Een uitgebreid verslag in deze editie.

Mondjesmaat worden de laatste jaren hiaten in onze oorlogsbibliografie gevuld. Het wel en vooral het wee van onze koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog is zo’n hiaat. Net als bij boerderijonderzoek is dat eigenlijk een onbegrijpelijk gemis, gelet op het belang ervan.

Vrolijker tijden herleven in Appelscha, waar met Pinksteren de rode dageraad nog altijd gloeit.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina.

Laatste online nummers