500 jaar Reformatie

(23ste jaargang, nr.5, september/oktober 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Zo intensief de herdenking van Luthers stellingen in Duitsland wordt gevierd, zo tamelijk schouderophalend gebeurt dat in Friesland. De vergelijking dringt zich op met de gestage protestantisering die in de 16de eeuw onze contreien onderging. Bevlogen katholiek was de Fries niet, begin 16de eeuw, en kennis van wat Luther c.s. aanrichtten drong slechts fragmentarisch door. Tot de Opstand in alle heftigheid uitbreekt (tegen 1580) en de onafhankelijkheidsstrijd ook bij de onzen het geloofsleven in zijn greep krijgt, kabbelt het Friese zielenleven rustig steeds verder weg van de katholieke moederkerk, niet noemenswaardig dwarsgezeten door kerkelijk of bestuurlijk gezag dat anders wil.

Juist doordat de protestantisering zich in Friesland zo bijna onzichtbaar, althans moeilijk waarneembaar, ontwikkelde, is weinig geboekstaafd en bijgevolg weinig historiografisch grip te krijgen op de processen die Luther en zijn navolgers hier teweegbrachten. Toch zijn de gevolgen van zijn optreden ook hier van blijvende invloed geweest, daarvan getuigen de bijdragen in dit themanummer over 500 jaar Reformatie in Friesland.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers