Sieperda-symposium 2016 op vrijdag 16 december

Graven naar de wortels van de Friese kenniseconomie

Datum en tijd: vrijdag 16 december 2016 | 13.00-17.00
Locatie: WTC Expo, Leeuwarden (in het kader van de Landbouwbeurs)
Uitnodigingsfolder: download (pdf)

Hoe vergaarde het Friese bedrijfsleven vroeger nieuwe kennis en vaardigheden? Een team van historici heeft zich de afgelopen tijd intensief met deze vraag bezig gehouden. Voor een breed publiek wordt dit nieuwe onderzoek gepresenteerd op het Sieperda-symposium, dat dit jaar volledig in het teken staat van Friese bedrijfsgeschiedenis. De organisatie is in handen van de Fryske Akademy en het Fries Genootschap.

Meest kenmerkend voor de moderne Friese economie is het internationale succes van de agribusiness. Zo zijn de Friese koe en de bijbehorende zuivelindustrie wereldwijd bekend. De bijdragen op het symposium concentreren zich op voorbeelden uit het agrarische bedrijfsleven en de zuivelindustrie. Met lezingen en debat wordt ingegaan op de actualiteit: wat kan het verleden ons leren in ons streven naar een veerkrachtige economie?

 Programma

12.30Inloop, ontvangst met koffie/thee
13.00Welkom door dagvoorzitter Ria Kraa (journaliste/eindredacteur Friesch Dagblad)
Openingswoord door gedeputeerde Sander de Rouwe
Marijn Molema (historicus 19de en 20ste eeuw, Fryske Akademy): ‘Wortels van de Friese kenniseconomie’
Binne de Haan (onderzoeker Biografie Instituut Rijksuniversiteit Groningen): ‘Agrarische bedrijfsveranderingen 1955-1980: enkele observaties uit een oral history-project’
Presentatie jaarboek De Vrije Fries door Hotso Spanninga (voorzitter Koninklijk Fries Genootschap) en Joop Koopmans (redactievoorzitter De Vrije Fries)
14.15Pauze met thee en koffie
14.45Martha Kist (collectievormer, Tresoar) en Ronald Plantinga (sociaal-economisch historicus, Fryske Akademy): ‘Beeldverhaal over de eerste (1889-1899) en tweede (1904-1995) Suvelskoalle Bolsward’
Jan Ybema (kultuurhistoricus, Fryske Akademy): ‘Trochleare en omstean leare. Individu en modernisering in de Friese zuivel’
Discussie over het nut van geschiedenis voor kennisgedreven innovatie met Wendy Zuidema (directeur Food & Dairy, Hogeschool Van Hall Larenstein), Lieuwe Tamminga (voorzitter Lânboukundich Wurkferbân) en Marijn Molema
16.00Afsluiting, met aansluitend nagesprek met een hapje en een drankje

Aanmelding en kosten

Aanmelden kan via het opgaveformulier op de website van de Fryske Akademy. Deelname aan het symposium (inclusief koffie/thee, oranjekoek en borrel) kost € 12,50. Voor leden en donateurs van de Fryske Akademy en leden van het Fries Genootschap kost deelname € 7,50.

Korting Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

Deelnemers aan het symposium kunnen met € 5,00 korting naar de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs die van 14 tot 17 december eveneens in het WTC wordt gehouden.

Foto: Landbouwcollectie AFRON, Tresoar