Lid worden

Leden van het Fries Genootschap krijgen De Vrije Fries en Fryslân gratis thuisgestuurd. Bovendien hebben zij en hun gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum.

De minimumcontributie bedraagt € 42,50 voor particulieren en € 60,- voor bedrijven en instellingen.