Naam:      Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Verkorte naam: Koninklijk Fries Genootschap
RSIN:   4102423
Contactgeg.:   Postbus 2637
8901 AC  Leeuwarden
Bestuurssamenstelling: Dr. H. Spanninga, voorzitter
Drs R. Mud, secretaris
Dhr. S. Halbesma
Mr. R. Bremer
Drs. A. Hellinga
Drs. M.J. Seffinga
Drs. E. Kramer
Drs. G. de Vries
IBAN-nummer NL33ABNA0450289001
Beleidsplan   
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten
Doelstelling:   Het onderzoek naar en het verspreiden van kennis omtrent al hetgeen de geschiedenis, archeologie en taalkunde van Friesland betreft.

 

- Bekijk hier de begroting 2019 (PDF bestand)
- Bekijk hier de begroting 2018 (PDF bestand)

- Bekijk hier de jaarstukken 2017 (PDF bestand)
- Bekijk hier de jaarstukken 2016 (PDF bestand)

- Bekijk hier de begroting 2017 (PDF bestand)

- Bekijk hier de begroting 2016 (PDF bestand)
- Beleggingsbeleid Fries Genootschap (PDF bestân)

- Bekijk hier de verkorte jaarrekening 2015 (PDF bestand)
- Bekijk hier het jaarverslag 2015 (PDF bestand)
- Verslag van de algemene ledenvergadering 17 juni 2015 (PDF bestand)

- Bekijk hier de jaarrekening 2014 (Excelbestand)
- Bekijk hier de verkorte jaarrekening 2014 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag 2013 (PDF bestand)
- Bekijk hier de jaarrekening 2013 (Excelbestand)

- Bekijk hier het jaarverslag 2012 (PDF bestand)
- Bekijk hier de jaarrekening 2012(Excelbestand)