Naam:      Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Verkorte naam: Koninklijk Fries Genootschap
RSIN:   4102423
Contactgeg.:   Staniastate 23
8926 LA Leeuwarden
Bestuurssamenstelling: Dr. H. Spanninga, voorzitter
Drs R. Mud, secretaris
Dhr. S. Halbesma, penningmeester
Mr. R. Bremer
Drs. A. Hellinga
Drs. E. Kramer
Drs. G. de Vries
Drs. M. Brouwer
Dr. J. Koopmans
IBAN-nummer NL33ABNA0450289001
Beleidsplan   
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten
Doelstelling:   Het onderzoek naar en het verspreiden van kennis omtrent al hetgeen de geschiedenis, archeologie en taalkunde van Friesland betreft.

 

Beleggingsbeleid Koninklijk Fries Genootschap

- Beleggingsbeleid Fries Genootschap (PDF bestand)

 

Jaarverslagen

- Bekijk hier het jaarverslag van 2019 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag van 2018 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag van 2017 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag van 2016 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag van 2015 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag van 2014 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag van 2013 (PDF bestand)

- Bekijk hier het jaarverslag van 2012 (PDF bestand)

 

Jaarrekeningen

- Bekijk hier de jaarstukken 2018 (PDF bestand)

- Bekijk hier de jaarstukken 2017 (PDF bestand)

- Bekijk hier de jaarstukken 2016 (PDF bestand)

- Bekijk hier de jaarrekening 2015 (PDF bestand)

- Bekijk hier de jaarrekening 2014 (PDF bestand)

- Bekijk hier de jaarrekening 2013 (Excelbestand)

- Bekijk hier de jaarrekening 2012 (Excelbestand)