Fryslân wordt samengesteld door hoofdredacteur Siebrand Krul, eind/beeldredactrice Marijke de Boer, vormgever Frank de Wit en zes redacteuren. Doelstelling is het publiceren van boeiende aspecten van de Friese geschiedenis op een zowel tekstueel als illustratief aantrekkelijke wijze.

De redactie van het tijdschrift bestaat uit:

  Marijke de Boer (Sigerswâld, 1971) studeerde Zweeds en Fries in Groningen. Ze werkt als internetredacteur bij Omrop Fryslân, is eindredacteur van Letterhoeke (Tresoar) en heeft een tekst- en vertaalbureau.

  Kerst Huisman (Terwispel, 1940) begon als onderwijzer, werd journalist bij de Friese Koerier, vervolgens redacteur bij de Leeuwarder Courant. Studeerde geschiedenis in Leeuwarden en Groningen. Tal van publicaties over de Friese geschiedenis met nadruk op sociale onderwerpen.

  Siebrand Krul (De Knipe, 1955) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkte van 1990-2011 bij Uitgeverij Waanders in Zwolle, is sindsdien zelfstandig als hoofdredacteur van historische tijdschriften
    Hester Postma (Sneek, 1978) studeerde geschiedenis in Leeuwarden en Groningen. Tijdens haar studie ging zij in 2002 bij het Historisch Centrum Leeuwarden aan de slag. Zij werkt hier nu als projectleider tentoonstellingen en beheerder van de Topografisch Historische Atlas.

  Meindert Seffinga (Easterlittens, 1961) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkt sinds 1988 bij het Fries Scheepvaart Museum (tot 2005 als registrator en tentoonstellingsmaker en vanaf 2005 als directeur).

  Doeke Sijens (Hantum, 1955) is algemeen manager van de Openbare Bibliotheek Groningen. Hij was redacteur van het literaire tijdschrift Trotwaer en naderhand van De Moanne. Publiceert over leden van de kunstenaarsvereniging De Ploeg en is redakteur van het Ploegjaarboek.

 

   Jan van Zijverden (Waarder (ZH), 1967) studeerde maritieme geschiedenis in Leiden en geschiedenis aan de VU. Werkte bij het Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Mariniersmuseum Rotterdam, het Fries Museum en is sedert 2014 hoofd educatie bij het Drents Museum in Assen. Publiceerde (maritieme) boeken en artikelen.