Maart 2011
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand) 

De maarteditie van Fryslân gaat over wateroverlast. Dat is een "eeuwig" actueel thema in Friesland. Ga maar na: het langste stuk buitengrens is water, tot de aanleg van de Afsluitdijk (eigenlijk 'Afsluitdam') zout water. En dan heeft de Friese bodem ook nog een onhandig reliëf. Er is wat afgeploeterd om het watermonster te bedwingen. En nog altijd beroert het thema 'Het water komt' die Friese gemoederen.

Lees meer...

Januari 2011
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand) 

Het nieuwe nummer van Fryslân heeft een thema dat vandaag de dag velen aanspreekt: drank, en dan met name misbruik daarvan. De artikelen zijn historisch, niet alleen omdat Fryslân een historisch blad is, maar ook door het volkomen andere karakter van het drankprobleem in met name de 19de eeuw, vergeleken met tegenwoordig.

Lees meer...

November 2010
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand) 

Onze voorouders waren lang niet zo degelijk als wij denken. Spil- en speculatiezucht waren ondeugden die onder de gegoede Nederlanders wijdverbreid waren. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een ideële instelling, begon in de 19de eeuw met het propageren van het sparen en richtte daarvoor spaarbanken op. Naar haar overtuiging zou spaarzaamheid de arbeidersbevolking zelfbewust en onafhankelijk maken. Dat lukte wonderwel: in anderhalve eeuw werden de Nederlanders een zeer spaarzaam volkje.

Lees meer...