(25ste jaargang, nr.1, januari/februari 2019) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).Fryslan jan feb 2019-cover

Klippfisk is een eeuwenoude methode voor het conserveren van vis. Pionier in de productie ervan, vooral in Kristiansund (Noorwegen), was de Hindelooper Jappe Ippes (1655-1718). Zijn geschiedenis geeft een goed beeld van de handelsroutes van Friese schippers en hout-, zout- en vishandelaren eind 17de, begin 18de eeuw. En van Jappe’s vreemde huwelijk.

 

 

 

 

 

Lees meer...

(24ste jaargang, nr.6, november/december 2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).
Fryslan nov dec 2018cover

Het Fries Museum heeft hoge verwachtingen van de tentoonstelling Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw, aan de vooravond van het Rembrandtjaar 2019, en met een stevige Friese inbreng. Het thema is goed gekozen: twee beroemde mensen die verliefd op elkaar worden en tien jaar gelukkig samen zijn. Zij dragen ook in deze Fryslân de vertelling over omgangsvormen, de cultuur van liefhebben en huwen in de Gouden Eeuw. En drama: het mogen gouden jaren zijn, Saskia sterft nog voor haar dertigste. 

Lees meer...

(24ste jaargang, nr.5, septimber/oktober 2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).Fryslan sept okt 2018cover website

Steeds minder Friezen krijgen het Frysk-eigene met de paplepel van de Rimen en Teltsjes bijgebracht. Sinds enkele decennia is de sokkel onder deze monumentale verhalen en gedichten van de Grouster broers Halbertsma weggetrokken. En toch beleven we een feestelijk Halbertsma-jaar, met in deze Fryslân als thema Joost Halbertsma. 

Lees meer...

(24ste jaargang, nr.4, juli/augustus 2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).Fryslan juli aug 2018cover website

De universiteit van Franeker verbeeldt nog altijd een Friese fantoompijn. Met University Campus Fryslân wordt een nieuwe poging gedaan het ‘verloren academische terrein’ voor de provincie enigszins terug te winnen. Maar wat ging er destijds eigenlijk verloren? Wat moeten we ons bij het Franeker instituut voorstellen? Was het bij de opheffing in 1811 niet al een dorre tak? 

Lees meer...

(24ste jaargang, nr.2, mei/juni2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).cover fryslan mei juni 2018

Nu almaar meer mensen zich een mening vormen over het landschap, worden ook de daarin prominent aanwezige boerderijen onderwerp van discussie. Hoog tijd ons te verdiepen in het ontstaan van de Friese boerderij, zeker met het zicht op de opening van het nieuwe Friese Landbouwmuseum op 22 juni.

Lees meer...