(22ste jaargang, nr.2, maart/april 2016)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand).

Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling ervoor nog springlevend. Nieuwe oorlogsmusea (er is een Holocaustmuseum in Amsterdam in oprichting), een niet te stelpen stroom boeken en ook onderzoek naar de vele neergestorte vliegtuigen: initiatieven in overvloed om de herinnering levend te houden.

Lees meer...

(22ste jaargang, nr.1, januari/februari 2016)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf-bestand) 

In het Museum Hindeloopen hangt het 18de-eeuwse schilderij 'De ree van Hindeloopen' van G.S. Hutting (zie omslag), waarop twee schepen te zien zijn met bedrijvigheid aan boord. Dit beeld van de rede van Hindeloopen is ons vreemd en prikkelt de fantasie: waar gingen die schepen heen? Hoe navigeerden ze langs gevaarlijke ondiepten en verraderlijke kusten? Waar kwam de bemanning vandaan? Wie financierde deze ondernemingen? Welke lading haalden ze op en waar ging die heen? Wat was de relatie met de vaste wal?

Lees meer...

(21ste jaargang, nr.6, november/december 2015)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand)

Er gaat geen dag voorbij of er staat wel een archeologische vondst in de krant. Wat daarbij opvalt is dat ze almaar spectaculairder lijken te worden: gevolg van de ook in die tak van wetenschap voortwoekerende publicatie-rat race?
Toenemende ergernis over drieste conclusies op grond van mager bewijs in de Friese archeologie beweegt Kerst Huisman ertoe een paar opvallende voorbeelden kritisch tegen het licht te houden.

Lees meer...

21ste jaargang, nr 5, september/oktober 2015
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand)  

Tussen april en augustus 1915 trok de Duitse bezetter van België een 350 kilometer lange draadversperring, onder 2.000 Volt spanning, langs de grens met Nederland. Deze 'Doodendraad' is uit ons geheugen verdwenen. 'Den draad' heeft echter ook Friese levens gekost; daarover in deze Fryslân een schrijnend verslag van Kees Bangma.
Geen moment van verveling in het leven van Rintsje Sybesma. Deze veearts speelde een prominente rol in de Friese beweging. Doeke Sijens beschrijft hem als een romanticus, een intellectueel wiens Friese passie zijn politieke kompas in de oorlog in het ongerede bracht.
Adam Westerman stond begin 17de eeuw op de kansel in Workum. Hij schreef (Groote) Christelycke Zee-vaert, één van de meest gelezen Friese publicaties uit de 17de eeuw. Over hem gaat het artikel van zijn verre opvolger als predikant, Jan Dirk Wassenaar. En Aly van der Mark over het treurige einde van de universiteitshortus Franeker.

(21ste jaargang, nr.4, juli/augustus 2015)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand)

Op 20 juni 1789 begint de Franse Revolutie die voor heel Europa, en dus ook Friesland, grote gevolgen zal hebben. Uiteindelijk blijken samenleving en overheden schoksgewijs een nieuw tijdperk ingecatapulteerd te zijn, maar ondertussen waren er de verschrikkingen van de napoleontische oorlogen die Europa in doffe armoede stortten. Friesland krijgt daar zijn deel van, en ontkomt evenmin aan de conscriptie, de dienstplicht.

Lees meer...