Fryslan jan feb 2017-1-cove webside

(23ste jaargang, nr.1, januari/februari 2017)  Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand)

Hoopvol gloorde het beloofde land Amerika voor hen die overgeleverd waren aan misoogsten en ziekten, aan religieuze dwingelandij, aan politieke onmondigheid. Sake Kooistra staat symbool voor duizenden Friezen die een beter leven zochten door radicaal met het oude te breken. Wim van de Giesen heeft zijn leven nauwgezet uitgeplozen en beschrijft een keten van drama’s: niet iedere landverhuizer bereikte het paradijs.

Lees meer...

Fryslan nov dec 2016

(22ste jaargang, nr.6, november/december 2016)  Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand) 

Een enigszins gezocht voorval was in 2016 aanleiding voor een nieuwe Gysbert Japicx-herdenking, reden voor Doeke Sijens om zich af te vragen waar toch die hardnekkige aanbidding van een niet eens zo geweldige schrijver op stoelt.

Lees meer...

web Fryslan sept okt 2016

(22ste jaargang, nr.5, september /oktober 2016) 
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand).

Al hoe cruciaal de Beeldenstorm voor de geschiedenis van de Lage Landen was, we weten nog steeds niet goed waardoor deze is veroorzaakt. De steekvlam die op 10 augustus 1566 in het Frans-Vlaamse Steenvoorde werd ontstoken en razendsnel noordwaarts trok, onderweg honderden kerken verwoestend, was in elk geval geen plotse opwelling van gereformeerde geloofsijver.

Lees meer...

Fryslan juli aug

(22ste jaargang, nr.4, juli /augustus 2016) 
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand),

Boeren hooien niet meer en daarmee lijkt het begrip ‘hooibroei’ thuis te horen in de geschiedenis. Uiteraard bestaat het verschijnsel nog steeds, maar lang niet meer zo wijdverbreid  als in de jaren vijftig-zestig. De ellende die het met zich meebracht is navenant afgenomen. Hooibroei leidt al gauw tot kwaliteitsverlies van het ruwvoer, maar een groter risico was dat de hooitas in brand vloog, en daarmee de boerderij, en niet zelden ook het woonhuis, in z’n verderf meesleepte.

Lees meer...

(22ste jaargang, nr.3, mei/juni 2016)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand).

 

cover

Beeldbepalend onderdeel in het Friese landschap is de boerepleats, sinds jaar en dag het stoere baken van sociale, economische maar ook landschappelijke samenhang. Maar de pleatsen maken in hoog tempo plaats voor boerderettes en iele veeloodsen. Met dat sloopwerk verdwijnt een deel van onze identiteit, maar ook een bron van kennis voor de geschiedenis van de Friese boerderij. We denken dat we er al zoveel van weten, maar het onderzoek is de laatste decennia niet bijster opgeschoten. Gelukkig is er nu een bevlogen liefhebber die zich met grote kennis van zaken op de materie stort en er graag over vertelt: Paul Borghaerts uit Easterein. Een uitgebreid verslag in deze editie.

 

Lees meer...