Fryslan juli aug

(22ste jaargang, nr.4, juli /augustus 2016) 
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand),

Boeren hooien niet meer en daarmee lijkt het begrip ‘hooibroei’ thuis te horen in de geschiedenis. Uiteraard bestaat het verschijnsel nog steeds, maar lang niet meer zo wijdverbreid  als in de jaren vijftig-zestig. De ellende die het met zich meebracht is navenant afgenomen. Hooibroei leidt al gauw tot kwaliteitsverlies van het ruwvoer, maar een groter risico was dat de hooitas in brand vloog, en daarmee de boerderij, en niet zelden ook het woonhuis, in z’n verderf meesleepte.

Lees meer...

(22ste jaargang, nr.3, mei/juni 2016)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand).

 

cover

Beeldbepalend onderdeel in het Friese landschap is de boerepleats, sinds jaar en dag het stoere baken van sociale, economische maar ook landschappelijke samenhang. Maar de pleatsen maken in hoog tempo plaats voor boerderettes en iele veeloodsen. Met dat sloopwerk verdwijnt een deel van onze identiteit, maar ook een bron van kennis voor de geschiedenis van de Friese boerderij. We denken dat we er al zoveel van weten, maar het onderzoek is de laatste decennia niet bijster opgeschoten. Gelukkig is er nu een bevlogen liefhebber die zich met grote kennis van zaken op de materie stort en er graag over vertelt: Paul Borghaerts uit Easterein. Een uitgebreid verslag in deze editie.

 

Lees meer...

(22ste jaargang, nr.2, maart/april 2016)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand).

Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling ervoor nog springlevend. Nieuwe oorlogsmusea (er is een Holocaustmuseum in Amsterdam in oprichting), een niet te stelpen stroom boeken en ook onderzoek naar de vele neergestorte vliegtuigen: initiatieven in overvloed om de herinnering levend te houden.

Lees meer...

(22ste jaargang, nr.1, januari/februari 2016)
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf-bestand) 

In het Museum Hindeloopen hangt het 18de-eeuwse schilderij 'De ree van Hindeloopen' van G.S. Hutting (zie omslag), waarop twee schepen te zien zijn met bedrijvigheid aan boord. Dit beeld van de rede van Hindeloopen is ons vreemd en prikkelt de fantasie: waar gingen die schepen heen? Hoe navigeerden ze langs gevaarlijke ondiepten en verraderlijke kusten? Waar kwam de bemanning vandaan? Wie financierde deze ondernemingen? Welke lading haalden ze op en waar ging die heen? Wat was de relatie met de vaste wal?

Lees meer...