Fryslan maart arpil 2017-1-cover website(23ste jaargang, nr.2, maart/april 2017) Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand)

Hoe de Nederlandse justitie begin 18de eeuw functioneerde is mooi te zien in de kwesties rond ‘draaideurcrimineel’ Jaco Muller. Jaco, wiens vader op een slagveld ergens in Oost-Europa verdween, kwam in Dokkum terecht, met zijn moeder, die onderweg een nieuwe kerel had gevonden. Die maakte met zijn team van vrienden en verwanten van collecteren een slinkse manier van oplichten. Met Jaco ging het van kwaad tot erger tot hij op 6 augustus 1718 op het schavot voor het stadhuis op de Dam in Amsterdam werd geradbraakt.

Lees meer...

Fryslan jan feb 2017-1-cove webside

(23ste jaargang, nr.1, januari/februari 2017)  Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand)

Hoopvol gloorde het beloofde land Amerika voor hen die overgeleverd waren aan misoogsten en ziekten, aan religieuze dwingelandij, aan politieke onmondigheid. Sake Kooistra staat symbool voor duizenden Friezen die een beter leven zochten door radicaal met het oude te breken. Wim van de Giesen heeft zijn leven nauwgezet uitgeplozen en beschrijft een keten van drama’s: niet iedere landverhuizer bereikte het paradijs.

Lees meer...

Fryslan nov dec 2016

(22ste jaargang, nr.6, november/december 2016)  Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand) 

Een enigszins gezocht voorval was in 2016 aanleiding voor een nieuwe Gysbert Japicx-herdenking, reden voor Doeke Sijens om zich af te vragen waar toch die hardnekkige aanbidding van een niet eens zo geweldige schrijver op stoelt.

Lees meer...

web Fryslan sept okt 2016

(22ste jaargang, nr.5, september /oktober 2016) 
Klik op de afbeelding voor het complete digitale nummer (pdf bestand).

Al hoe cruciaal de Beeldenstorm voor de geschiedenis van de Lage Landen was, we weten nog steeds niet goed waardoor deze is veroorzaakt. De steekvlam die op 10 augustus 1566 in het Frans-Vlaamse Steenvoorde werd ontstoken en razendsnel noordwaarts trok, onderweg honderden kerken verwoestend, was in elk geval geen plotse opwelling van gereformeerde geloofsijver.

Lees meer...