(24ste jaargang, nr.4, juli/augustus 2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).Fryslan juli aug 2018cover website

De universiteit van Franeker verbeeldt nog altijd een Friese fantoompijn. Met University Campus Fryslân wordt een nieuwe poging gedaan het ‘verloren academische terrein’ voor de provincie enigszins terug te winnen. Maar wat ging er destijds eigenlijk verloren? Wat moeten we ons bij het Franeker instituut voorstellen? Was het bij de opheffing in 1811 niet al een dorre tak? 

Lees meer...

(24ste jaargang, nr.3, mei/juni2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).cover fryslan mei juni 2018

Nu almaar meer mensen zich een mening vormen over het landschap, worden ook de daarin prominent aanwezige boerderijen onderwerp van discussie. Hoog tijd ons te verdiepen in het ontstaan van de Friese boerderij, zeker met het zicht op de opening van het nieuwe Friese Landbouwmuseum op 22 juni.

Lees meer...

(24ste jaargang, nr.2, maart/april 2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).Fryslan maart april 2018

Wigle van Aytta, Wirdumer van goede komaf, verwierf een status die geen Fries voor of na hem wist te bereiken. Wigle, naar de geleerde mode verlatijnsd tot Viglius, doorliep een bestuurlijk-wetenschappelijke loopbaan om vervolgens aan het Habsburgse hof te Brussel tot de hoogste kringen door te dringen. Hij was beslissend in de totstandkoming van de Transactie van Augsburg, waarmee de Nederlanden als Bourgondische Kreits een status van semi-onafhankelijkheid kregen. Hij vergat niet zijn Friese afkomst, maar wortelde meer en meer in Vlaanderen, waar hij in Leuven het Collegium Viglianum stichtte. 

Lees meer...

cover fryslan jan feb 201824ste jaargang, nr.1, januari/februari 2018) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).

Begin 20ste eeuw leek de Friese literatuur op sterven na dood. Zelfs Jan Jelle Hof, voorman van de Friese Beweging, vond Fries een volkstaal, geen waarachtige cultuur. Net in die jaren schreef Teatse Holtrop uit IJlst. Maar de tijd zat hem dus tegen. En dan ook nog eens nageroepen te worden als drankzuchtig. Misschien leed hij teveel onder de benepenheid in het kleine IJlst, misschien pruimde het publiek zijn soms wat zware kost (Twa susters, De wylde boerinne) niet. Als een paal boven water staat zijn buitengewone taalbeheersing: zijn vertalingen van Shakespeares Hamlet en Julius Caesar kan men ook zien als aanklacht tegen de toentertijd lamlendige positie van de Friese literatuur. wil dit nummer hebben

Lees meer...