(26ste jaargang, nr. 4, juli/augustus 2020) Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.Fryslan jul aug 2020-1cover288x350

Het onder de voet lopen van westelijk Rusland in 1941 leek voor de Duitsers alle kans te bieden de droom van Lebensraum invulling te geven. Daar konden ze goed Germaanse broedervolken bij gebruiken. Veel meer dan in andere bezette landen sloeg dit idee in Nederland aan: meer dan vijfduizend avonturiers, waaronder veel Friezen, trokken vanaf eind 1941 oostwaarts, aangemoedigd door onder anderen boerenvoorman Geert Ruiter van De Knipe. Boerenzoon Jan Pieter Haisma was een exponent in deze groep: een niet van talent gespeende gelukszoeker. De uitzendingen liepen op desillusies uit. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel schreef er een boek over en voor Fryslân een artikel.

Lees meer...

(26ste jaargang, nr. 3, mei/juni 2020) Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.coverFryslan mei juni 2020 288x350

Friesland was van begin 20ste eeuw tot in de jaren zestig bespikkeld met zuivelfabrieken. Ze produceerden niet alleen kaas en boter, maar ook veel afvalwater. Dat ging linea recta de dichtstbijzijnde sloot in, met als gevolg stank en vissterfte, vooral ’s zomers. Maar de dorpelingen zagen dat zelden als probleem. It fabryk was immers ook meestal de grote werkgever in het dorp. Provincie en waterschap probeerden al in de jaren vijftig maatregelen op te leggen, maar veel hielp dat niet.

Lees meer...

(26ste jaargang, nr. 2, maart/april 2020) Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.Fryslan ma apr 2020 cover 288x350

Hoe gruwelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog Nederland trof, Friesland kwam er betrekkelijk ongeschonden van af. Toch was ook hier de uitbundigheid groot toen de geallieerde troepen in april 1945 triomfantelijk door de provincie trokken. Op straat werd gefeest, gevlagd, gedanst, gedronken, de stoere geallieerde soldaten om de hals gevlogen. Maar er waren bittere keerzijden die soms nog decennia dooretterden.

Lees meer...

cov Fryslan jan feb 2020-1 cover288x350

(26ste jaargang, nr. 1, januari/februari 2020) Klik op de afbeelding voor het volledige digitale nummer (pdf bestand).

Eind 19de, begin 20ste eeuw expandeerde de industrie in het Ruhrgebied tot ongekende omvang. Dat trok massa’s werkvolk, ook van het eigen platteland, waardoor daar gebrek aan arbeiders ontstond. In dat gat sprongen vooral Friezen. Zij gingen als melkers, volgens de Duitsers omdat ze daarin de besten waren. Motivatie van de Friezen waren de fikse verdiensten: met ƒ 500 à ƒ 600 tweemaal zoveel als thuis. Ank Engels grootvader werkte er in de industrie en zij deed er onderzoek naar. 

Lees meer...