Het Koninklijk Fries Genootschap organiseert in samenwerking met het Mulier Instituut op 10 februari 2017 een congres te Leeuwarden, over sport en identiteit. De geschiedenis van sport laat zien dat wat wordt voorgesteld als nationale cultuur vaak sterk verweven is met regionale of lokale tradities. Joep Leerssen, een internationale autoriteit op het gebied van nationalisme-onderzoek zal tijdens het congres als eerste spreken. In zijn lezing geldt sport als één van de velden voor een ‘cultivering van cultuur’: de neiging om de identiteit van de natiestaat rond ‘oeroude’ culturele symbolen op te bouwen en de bevolking te doordringen van het essentiële belang van deze ‘nationale’ cultuur. Dit cultureel nationalisme kwam in de 19e eeuw overal in Europa op. De vooraanstaande rol van sport en lichamelijke opvoeding in dit nationalisme laat zien dat het nationalisme werd gevoed door transnationale netwerken en ideeënuitwisseling.

Lees meer...

Graven naar de wortels van de Friese kenniseconomie

Datum en tijd: vrijdag 16 december 2016 | 13.00-17.00
Locatie: WTC Expo, Leeuwarden (in het kader van de Landbouwbeurs)
Uitnodigingsfolder: download (pdf)

Hoe vergaarde het Friese bedrijfsleven vroeger nieuwe kennis en vaardigheden? Een team van historici heeft zich de afgelopen tijd intensief met deze vraag bezig gehouden. Voor een breed publiek wordt dit nieuwe onderzoek gepresenteerd op het Sieperda-symposium, dat dit jaar volledig in het teken staat van Friese bedrijfsgeschiedenis. De organisatie is in handen van de Fryske Akademy en het Fries Genootschap.

Meest kenmerkend voor de moderne Friese economie is het internationale succes van de agribusiness. Zo zijn de Friese koe en de bijbehorende zuivelindustrie wereldwijd bekend. De bijdragen op het symposium concentreren zich op voorbeelden uit het agrarische bedrijfsleven en de zuivelindustrie. Met lezingen en debat wordt ingegaan op de actualiteit: wat kan het verleden ons leren in ons streven naar een veerkrachtige economie? 

Lees meer...