Welkom op de nieuwe website van het Koninklijk Fries Genootschap, Historisch Tijdschrift Fryslân en De Vrije Fries. De websites van het Genootschap en Historisch Tijdschrift Fryslân waren zo verouderd dat het bestuur heeft besloten om te vernieuwen. De kleuren zijn frisser, de sociale media zijn geïntegreerd, maar het belangrijkste is dat we nu beter zichtbaar kunnen maken dat het Koninklijk Fries Genootschap twee periodieken uitgeeft. Naast informatie over het Genootschap, is ook informatie over De Vrije Fries en Historisch Tijdschrift Fryslân te vinden via deze nieuwe website. Wij hopen u via deze weg goed te informeren over onze taken, doelstellingen en periodieken.  

Meer dan één lid van het Koninklijk Fries Genootschap heeft ons de laatste tijd de vraag gesteld hoe het komt met de vrije toegang van de KFG-leden tot het Fries Museum. De directe aanleiding voor zorgen over de vrije toegang was de oprichting van de nieuwe vriendenclub voor en door het FM. Het doet het Genootschapsbestuur bijzonder plezier om thans te kunnen laten weten dat de vrije toegang voor de leden van het KFG, ook naar de toekomst toe, deel blijft uitmaken van het KFG-lidmaatschap.

Bestuur KFG