Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

Simon Fokke Blokhuis 400x250Hoe komt een bakker uit Minnertsga plotseling in de grote politiek terecht en waarom wordt hij daarna van de ene dag op de andere weer bakker? Ale Ales Bakker (1745-1807) klom in de beginjaren van de Bataafse Republiek op tot belangrijke politieke functies. Het land was in rep en roer en de patriotten lijken het pleit te beslechten. Allerlei onbekenden maken flitscarrières. Maar hun lot is wreed. 

Dit is een artikel uit nummer 3. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.

PakeBeppe800 400x250
Een man als een eik in het Friese woud, noemde zijn vriend Wumkes Sipke Huismans. Maar het kerkelijke milieu vond een dominee met Friese idealen veel te radicaal, bijna niemand wilde hem in de pastorie hebben. God verstond geen Fries. Omdat de kerken waar hij predikant was geweest de grafsteen betaald hebben, geen woord over zijn felle strijd voor het Fries. 

Dit is een artikel uit nummer 3. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.

2awzidorp2 400x250
Tot in de jaren zeventig loosden de vele zuivelfabrieken hun afvalwater in het omliggende oppervlaktewater. Dat gaf veel overlast voor omwonenden. Pogingen de gevolgen in te perken waren halfslachtig en het duurde het tot begin jaren negentig voordat de lozingen definitief eindigden.  De meeste fabrieken waren verdwenen en de resterende op het riool aangesloten. 

Dit is een artikel uit nummer 3. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.

IMG-20200419-WA0015 400x250
Salomon Levy, Jan Binnes en Eeuwe Ennes zijn de bekende namen van het Kollumer Oproer (1797), maar over de veroorzaker van het Oproer, Abel Reitses, weten we bar weinig. Wat was zijn familieachtergrond, waar woonde hij en hoe verging het hem na het Kollumer Oproer? Recent ontdekte feiten onthullen die informatie.

Dit is een artikel uit nummer 3. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.