Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

PakeBeppe800 400x250
Een man als een eik in het Friese woud, noemde zijn vriend Wumkes Sipke Huismans. Maar het kerkelijke milieu vond een dominee met Friese idealen veel te radicaal, bijna niemand wilde hem in de pastorie hebben. God verstond geen Fries. Omdat de kerken waar hij predikant was geweest de grafsteen betaald hebben, geen woord over zijn felle strijd voor het Fries. 

Dit is een artikel uit nummer 3. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.