Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

walfridus 400x250Bij hun roofovervallen sloegen de Noormannen de Friese kust (Weser tot Zwin) niet over. Hier viel veel buit te halen. Over de schade aan mens en materieel weten we weinig, maar we hebben toch een zeldzaam voorbeeld uit Bedum. Hier werden Walfridus en zijn zoon Radfridus, gelovige christenen, op gruwelijke wijze vermoord. Hun graven groeiden uit tot bedevaartsplaatsen met elk een eigen kerk.

Lees meer in nummer 5 van 2019.

Vikingschip 400x250Het succes van de Vikingen op zee hing samen met het type schepen dat ze bouwden. Onze kennis daarover komt van twee niet altijd betrouwbare bronnen (schriftelijke en afbeeldingen) en de wel betrouwbare archeologische vondsten. Maar daarvan zijn er maar zo weinig van gevonden dat het lastig is om een geldende omschrijving te maken van 'het' Vikingscheepstype. 

Lees meer in nummer 5 van 2019.

vikingenslagill 400x250De meeste Nederlanders stellen zich Noormannen voor zoals die in 1927 door J.H. Isings op de schoolplaat ‘De Noormannen bij Dorestad’ zijn getekend. Inmiddels weten we dat er veel niet aan klopt. Maar Isings had zich uitstekend gedocumenteerd en zijn plaat geeft de stand van de toenmalige kennis over de Vikingen weer.

Lees meer in nummer 5 van 2019.

Harley MS 2278 folio 47v excerpt 400x250Er is geen enkele Friese bron die concrete informatie geeft over de invallen van de Vikingen  in de Friese landen. Daar staat echter tegenover dat sommige oudere Oudfriese rechtsteksten ons een sprekend beeld geven van hoe de Vikingen in latere tijden voortleefden in het collectieve geheugen van de Friezen.

Lees meer in nummer 5 van 2019.