Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

B-38831-kluis 0192 400x250Het zou als een klok hebben geklonken: niet alleen Skiermuontseach en Rottumereach, maar op het vasteland ook: Eastereach en Westereach. De geschiedenis wilde het echter anders hebben, daarom zeggen we tegenwoordig: Eastergoa en Westergoa. Ook niet raar - maar wel vreemd. Want hoe komt het eigenlijk dat we geen ‘eagen’ maar ‘goaën’ hebben in de namen van onze oudste gebieden?

Lees meer in nummer 2 van 2019.

dC-Pieter-en-gezin-1 400x250Hij heeft zich ingezet voor Fries onderwijs en publiceerde de Lytse Fryske Spraekleare, maar toch kreeg Pieter de Clercq (1849-1934) veel kritiek op zijn inspanningen voor het Fries. Tegenstanders vonden dat hij niets van de Friese volksaard begreep omdat hij uit Holland kwam. Maar Eeltsje Folkertsma was van mening dat de Fryske Beweging hem dankbaar moest zijn.

Lees meer in nummer 2 van 2019.

Mata-Hari-nieuwe-aanwinst-Ruben-van-Vliet-1 kl 400x250Een bijzondere vondst: een onbekend portret van Mata-Hari, gemaakt door Piet van der Hem. En de ontdekking krijgt nog meer betekenis dankzij opgedoken brieven waarin de danseres haar liefde voor haar stadgenoot uit. Van der Hem gaf ze bij wijze van betaling aan een advocaat, wiens dochter ze ter veiling bracht.

Lees meer in nummer 2 van 2019.

1-Synode-Doelen---274 400x250In 1619 accepteerde Friesland de nieuwe leerregels van de Dordtse Synode, die vooral over de genadeleer ging. De kerkorde van Dordrecht was een ander verhaal. Men vreesde scheuringen op het kerkelijke erf, met alle onheil van dien in de provincie. Van een scheiding tussen kerk en staat was nog lang geen sprake.

Lees meer in nummer 2 van 2019.