Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

 

PL00272 01 lyts websiteElk Friese dorp heeft wel een straat die naar Joost of Eeltje Halbertsma is genoemd: de adoratie voor de gebroeders duurt al tweehonderd jaar. Zonder de Halbertsma’s geen Friese literatuur en geen Friese Beweging, zo is de gedachte bij deze eerbetonen. Pas toen de Friese literatuur loskwam van de Friese taalstrijd, nam de invloed van de Rimen en Teltsjes af.

Lees meer in nummer 5 van 2018.

S1990-026 01 lyts websiteWie het werk van Joost Hiddes Halbertsma wil begrijpen, moet zich verdiepen in de romantiek. Deze taalgeleerde was immers ten diepste een romanticus: de authentieke Friese cultuur zag hij belichaamd in de oude Friese adel, vandaar zijn vriendschappen met jonker Idzert Aebinga van Humalda, jonkheer Willem Anne van Haren én Maurits Pico Diederik baron van Sytzama.

Lees meer in nummer 5 van 2018.

S1945-012 01 lyts websiteDe wereld van Joost Halbertsma was een mannenwereld: drie broers, vijf zonen, collega’s, geleerden, jonkers. Maar op het tweede gezicht speelden de vrouwen net zo goed een grote rol in zijn leven. En niet alleen in zijn persoonlijke leven: hij bracht bijvoorbeeld in lezingen de beperkingen voor vrouwen uit de fatsoenlijke stand ter sprake. De zelfbewuste en vastberaden Friese vrouw was zijn model.

Lees meer in nummer 5 van 2018.

IB01004006 websitePredikant Joost Halbertsma genoot een status als fantasierijke oudheidkundige, volkskundige en vooral kundig geleerde op literair gebied. De culturele geschiedenis van Friesland is sterk door hem gekleurd, maar hoeveel invloed had Joost Hiddes Halbertsma werkelijk op de geschiedenis van Friesland en hoe is zijn omgang met Friese geschiedenis te typeren? 

Lees meer in nummer 5 van 2018.