Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

fig 41 pleats met stal websiteHet Fries Landbouwmuseum heeft een nieuw onderdak gekregen in de zogenoemde W.C. de Groot-boerderij in Goutum. Een rijksmonumentale ‘pleats’ gelegen in de oksel van de Overijsselselaan en het Van Harinxmakanaal. Een boerderij met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en een treffend onderkomen voor het museum.

Lees meer in nummer 3 van 2018.

SFA002002757 websiteAnders dan gedacht hebben de nieuwe 20ste-eeuwse boerderijtypes in Friesland de hooiberg niet overbodig gemaakt. De hooiberg blijkt tot ver in de 20ste eeuw een agrarische functie te vervullen en heeft hier en daar nog steeds bestaansrecht op het boerenerf.

Lees meer in nummer 3 van 2018.

theo2 website
Hoe gaan we de komende jaren een landschap vormgeven waarin mens, natuur en economie weer met elkaar in balans komen? Welke strategieën zijn nodig? En wie neemt daarbij het voortouw? Op die vragen zijn nu nog geen eenduidige antwoorden te geven, hoewel er hard aan wordt gewerkt.

Lees meer in nummer 3 van 2018.

egge1 websiteHet idee dat op de Groninger klei altijd enorme boerderijen hebben gestaan, blijkt onjuist. Pas in de loop van de 17de eeuw duiken ze op en heten dan Friese schuren. Het waren beeldbepalende veranderingen, want de Groninger schuren waren veel lager, zelfs lager dan het voorhuis.

Lees meer in nummer 3 van 2018.