Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.


RoomsIn de verwachting dat Spanje zijn gezag wel zou herstellen, wachtten de katholieken tijdens de eerste reformatiejaren lijdzaam af. Maar na de val van Steenwijk (1592) en Groningen (1594) was dat een illusie en ging de kerk ondergronds. Ondanks de harde taal op de talloze Plakkaten konden de ‘papen’ in betrekkelijke kalmte hun geloof belijden. 

Lees meer in nummer 5 van 2017.


Kerk-OuwsterhaulePionieren is een moderne protestantse term, maar eigenlijk beter van toepassing op 17de eeuws Friesland, in het bijzonder in de zuidelijke Wâlden. Toen de katholieke geestelijken het veld ruimden, was in het dunbevolkte zuidwest-Friesland amper een predikant voorhanden. In 1600 was er bijvoorbeeld in heel Oost- en Weststellingwerf maar één predikant.

Lees meer in nummer 5 van 2017.


DopersenWellicht onder invloed van de tijdgeest vol onrust en strijd kozen de dopersen aanvankelijk een radicale koers. Na de dramatische en bloedige ondergang van het dorpers Godsrijk in Münster, in 1535, koos Menno Simons voor vreedzame invulling van de doopsgezinde beweging en verwierf in Friesland enorme aanhang.

Lees meer in nummer 5 van 2017.


Graaf-EdzardDe Oost-Friese graaf Edzard Cirksena koos al in 1519 voor het lutheranisme, gevolgd door veel van zijn Friese onderdanen. Dat kwam goed uit bij zijn streven heer over alle Friese zeelanden te worden. Edzard was de eerste heerser in onze contreien die de godsdienstvrijheid invoerde, maar zijn politieke ambities liepen spaak. 

Lees meer in nummer 5 van 2017.