Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

GoudenEeuw 400 250

Emeritus hoogleraar Willem Frijhoff hield een mooi betoog bij de presentatie van een dito boek over de Gouden Eeuw van Leeuwarden. Goed voor de geplaagde hoofdstad om zijn pluimen in ontvangst te nemen. Frijhoff roemt niet alleen het plezier en de hartverwarmende acribie waarmee de artikelen zijn geschreven, het zijn ook doorwrochte verhalen.

Lees meer in nummer 4 van 2016.

Vaklui 400 250

In Friesland werken beroepswetenschappers en liefhebbers al bijna tachtig jaar nauw samen op gebieden zoals geschiedenis en oudheidkunde. Die samenwerking gaat niet altijd van een leien dakje. Zo kon dr. Herrius Halbertsma, een ‘erkend’ terpenarcheoloog, het niet uitstaan dat de amateur Teake Huitema zijn theorie over terpen in 1958 bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen mocht ‘uitventen’. Halbertsma zag terpen als kunstmatige vluchtheuvels, Huitema als prehistorische mestvaalten.

Lees meer in nummer 4 van 2016.

telefonistes 400 250

De Leeuwarder telefooncentrale was lange tijd gehuisvest in het postkantoor aan de Wortelhaven, maar na verloop van tijd wilde de gemeente post, telegrafie en telefonie onder één dak concentreren en het telefoonnet moderniseren. Op 13 december 1930 was het zo ver: de automatische telefooncentrale in het Post- en Telegraafkantoor aan de Tweebaksmarkt kon in gebruik worden genomen. Liepen interlokale gesprekken nog via een telefoniste, het Leeuwarder telefoonverkeer was geautomatiseerd.

Lees meer in nummer 4 van 2016.

aef goed 400 250Aefje Jacobs, geboren in 1610 in Dokkum, was een van de vele vreemdelingen die Amsterdam in de 17de eeuw bevolkten. Zij wist van wanten, en zette menige hoofdstedelijke notabele onder druk, maar toch liep het niet goed met haar af. Haar geschiedenis laat zien dat het Amsterdam van de Gouden Eeuw voor Friese immigranten een ‘wreed paradijs’ kon zijn.

Lees meer in nummer 4 van 2016.