Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

Antropoloog avant la lettreJazeker is Gysbert Japicx belangrijk geweest voor de Friese taal, voor de wijze van schrijven, voor het schrijven in je moederstaal, dus ook voor de Friese eigenwaarde, want de Friese identiteit. Maar soms bekruipt je het gevoel dat Gysbert lichtjaren boven alle latere Friese schrijvers staat. Daar is geen reden toe.

Lees meer in nummer 6 van 2016.