Vorige nummers

Hieronder een kleine greep artikelen uit vorige nummers.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de verkoopinformatie.

Atte JongsmaDankzij onverschrokken doorzetten van enkele diehards besloot de provincie tot het laten maken van een nieuwe encyclopedie van Friesland. Maar is dat niet raar, een mega-drukwerk produceren in een tijd waarin de digitalisering ons om de oren vliegt? De spraakmakende recensent Atte Jongstra heeft als altijd een mening paraat.

Lees meer in nummer 6 van 2016.

Tjerk HiddesIn het Fries Scheepvaart Museum in Sneek hangt sinds kort een vergeten schilderij met daarop het admiraalsschip van de Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries. Een ‘vriend’ van het museum zag het bij toeval op een kijkdag van een kunstveiling in Brussel. Een spannend verhaal over de lotgevallen van het doek. En van het standbeeld van de held in Harlingen.

Lees meer in nummer 6 van 2016.

Antropoloog avant la lettreJazeker is Gysbert Japicx belangrijk geweest voor de Friese taal, voor de wijze van schrijven, voor het schrijven in je moederstaal, dus ook voor de Friese eigenwaarde, want de Friese identiteit. Maar soms bekruipt je het gevoel dat Gysbert lichtjaren boven alle latere Friese schrijvers staat. Daar is geen reden toe.

Lees meer in nummer 6 van 2016.