Gerkesklooster - hervormde kerk - brouwerij klooster Jeruzalem 400x250De talrijke kloosters mogen dan letterlijk van de aardbodem zijn verdwenen, tientallen topografische namen herinneren nog aan de eens zo rijke Friese kloostercultuur. De Olijfberg in Westelijk Kollumerland, Sinaï tussen Earnewâld en Bergum, en de berg Thabor even ten noorden van Sneek: even zoeken en je vindt allerlei Bijbelse namen in het hart van Friesland.

Ik wil dit nummer hebben