Koninklijk Fries Genootschap, Fryslân en De Vrije Fries

Op deze website vindt u informatie over het Koninklijk Fries Genootschap en de 2 periodieken die het Genootschap uitgeeft: het publiekstijdschrift Fryslân en het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries.

Leden van het Fries Genootschap krijgen De Vrije Fries en Fryslân gratis thuisgestuurd.
Bovendien hebben zij en hun gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum en tot de activiteiten van het Genootschap.

Lid worden

Gerkesklooster - hervormde kerk - brouwerij klooster Jeruzalem 400x250De talrijke kloosters mogen dan letterlijk van de aardbodem zijn verdwenen, tientallen topografische namen herinneren nog aan de eens zo rijke Friese kloostercultuur. De Olijfberg in Westelijk Kollumerland, Sinaï tussen Earnewâld en Bergum, en de berg Thabor even ten noorden van Sneek: even zoeken en je vindt allerlei Bijbelse namen in het hart van Friesland.

Dit is een artikel uit nummer 2. Acht maanden na verschijning komt het nummer online beschikbaar.