lolle400x250Voordat Friesland in 1580 overging naar het protestantisme, was ook hier het zielenheil van overledenen van wezenlijk belang. Ook buiten Allerzielen werd druk voor gebeden voor de doden. Er bestond zelfs een soort middeleeuwse memoriecultuur, waarbij het bidden wel werd uitbesteed. Voor geld uiteraard; het heil mag wat kosten. Hoe zat dat eigenlijk?

Ik wil dit nummer hebben