Foto 016 Mulheim400x250In de bloeitijd van het Duitse keizerrijk, de decennia rond 1900, zoog de industrie bijkans het arbeidersvolk van het platteland. Van heinde en verre kwamen ze, ook uit Nederland, in 1910 zo’n 144.000. Friese arbeiders vulden vooral de gaten die op Duitse boerenbedrijven vielen. De Friezen stonden bekend als beste melkers.  

Ik wil dit nummer hebben