FDL-1915b 400x250Voor arbeiders, boeren en ambachtslieden was Domela de held van de hoop. Daadwerkelijk was het geloof dat het tot een revolutie zou komen, dat dan de heilstaat ontstond. En dan kan het oude paard van de trekschuit plaats maken voor Harinxma – ‘en dan gaat de zweep er over’. 

Ik wil dit nummer hebben