Vikingschip 400x250Het succes van de Vikingen op zee hing samen met het type schepen dat ze bouwden. Onze kennis daarover komt van twee niet altijd betrouwbare bronnen (schriftelijke en afbeeldingen) en de wel betrouwbare archeologische vondsten. Maar daarvan zijn er maar zo weinig van gevonden dat het lastig is om een geldende omschrijving te maken van 'het' Vikingscheepstype.

Ik wil dit nummer hebben