4-.Dekema-State Tijdens de restauratie van Dekema State (1997-2000) kwam uit de kruipruimte decoratief stucwerk tevoorschijn. Het lag daar om doorzakkende vloerbalken te stutten. Het zijn fragmenten van menselijke figuren, een tweetal consoles en een basement. Onderzoek wees niet alleen uit wat ze voorstelden, maar laten ze nu ook met stucwerk uit bijvoorbeeld De Eese vergelijken.

Ik wil dit nummer hebben