162Holwerd heeft niet veel naam in de geschiedenis van het socialisme in Friesland. Toch was hier al in 1896 een SDAP-afdeling, en ook flink veel leden van de AJC, de Geheel-Onthouders Bond en de Nationale Landarbeidersbond, een groot verschil met overige dorpen in het christlik-orthodoxe Westdongeradeel. Pieter Buwalda (1866-1932) was een van de voormannen. 

Ik wil dit nummer hebben