KMb-2015-030.0004Klippfisk is een op rotsen gedroogde vis, mogelijk bedacht door Hindelooper Jappe Ippes. Interessant is de route die de methode in de 17de eeuw doorliep voordat ze in Noorwegen terechtkwam: via de wereldzeeën, waarmee wordt aangetoond hoe Nederlanders werkelijk overal de kost verdienden. Het kostte Jappe wel zijn huwelijk: kort na zijn trouwen trok hij de wijde wereld in en zag zijn vrouw nooit weer. 

Ik wil dit nummer hebben