IMG 3859Namen zijn functioneel, om duidelijk te maken waarover we spreken, en maken tevens deel uit van identiteit. De meeste namen in Friesland hebben een agrarische ontstaansgeschiedenis, waarvan soms de betekenis in vergetelheid is geraakt. Het heeft zin om die te achterhalen, om ons cultureel erfgoed te verhelderen.

Ik wil dit nummer hebben