Gearstalling fan de redaksje/ Composition of the Editorial Board

  • Drs. M. (Martha) Kist, historicus en mediëvist, collectievormer bij Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden / historian and medievalist, subject librarian and information specialist at Tresoar, Leeuwarden.
  • Drs. O.S. (Otto) Knottnerus, historisch socioloog, onafhankelijk onderzoeker en promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen / historical sociologist, independent researcher and PhD-candidate at the University of Groningen
  • Prof. dr. J.A. (Hans) Mol, onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy, bijzonder hoogleraar middeleeuwse geschiedenis van de Friese landen aan de Universiteit Leiden/ research fellow medieval history at the Fryske Akademy, professor by special appointment medieval history of Frisia, Leiden University.
  • Drs. B. (Binne) Keulen, historicus en journalist, docent aan Hogeschool Windesheim / historian and journalist, lecturer at Windesheim University of Applied Sciences.
  • Dr. J.A. (Han) Nijdam, (redacteur/editor), mediëvist, projectleider Oudfries bij de Fryske Akademy / medievalist, principal investigator Old Frisian at the Fryske Akademy. 
  • D. (Doeke) Sijens, (redactievoorzitter/chair editorial board), bibliothecaris bij het Groninger Forum en freelance auteur/librarian working at the Groninger Forum and freelance writer.
  • Dr. J. (Jelte) Olthof, specialisatie (Friese) Literaire cultuur, onderzoeksassistent lexicografische projecten Fryske Akademy, Leeuwarden / specialization in (Frisian) Literary culture, research assistant lexicography projects Fryske Akademy, Leeuwarden
  • Hans Zijlstra, senior project manager bij Elsevier Science en eigenaar Zijlvaart Advies & Actie / senior project manager at Elsevier Science and owner Zijlvaart Advice & Action


Redaksjeadres

Redaksje De Vrije Fries
p/a Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.