Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

06412 400x250Ut in Fryske foarnamme sprekt Fryske identiteit. De fitaliteit fan de Fryske kultuer soe dan ôflêzen wurde kinne út it tal Fryske foarnammen dat jûn wurdt. Om’t wy al dy Fryske foarnammen kenne, kinne wy de ûntwikkeling fan Fryske foarnammen yn tiid en plak sichtber meitsje. Mar wat seit dat oer de takomst fan it Frysk?

Lês mear yn nûmer 3 fan 2019.