Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

IMG 3859Nammen binne funksjoneel, om dúdlik te meitsjen wêr’t wy oer prate, en meitsje ek diel út fan identiteit. De measte nammen yn Fryslân hawwe in agraryske ûntsteansskiednis, dêr’t soms de betsjutting fan fergetten is. It hat doel om dy nei te kommen, om ús kultureel erfgoed te ferklearjen.

Lês mear yn nûmer 6 fan 2018.